Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1.         Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1.   Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek az Olívia, Nonó Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.olivianono.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2.   Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3.   A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4.   A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5.   A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6.   A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7.   A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.8.   Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.9.   A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.10.         Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2.       Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév:                                                     Olívia, Nonó Kft.

Székhely:                                                 1158 Budapest, Szűcs István utca 59.

Cégjegyzékszám:                                  01-09-374496

Adószám:                                                 28799713-2-42

Bankszámlaszám:                                  12021006-01744194-00100001

E-mail:                                                        drlaszlotimea@olivianono.hu

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

DotRoll Kft.

Postacím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám:  13962982-2-42

Telefon: +36 - 1 - 432 - 3232

Fax: +36 - 1 - 432 - 3231

E-mail: support@dotroll.com

3.         Megrendelés

3.1.   A Webáruházban történő megrendelés érdekében nincs szükség regisztrációra. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási mód, szállítási cím, megjegyzés. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2.   A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.3.   Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomni a „Kosár frissítése” gombot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „-” „Termék eltávolítása” gombot.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.4.   A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.5.   A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költsége bruttó … forint. A felmerülő szállítási költség a szállítás kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget.

3.6.   A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.7.   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.8.   A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.9.   A megrendelés menete: ’KOSÁRBA’ à ’PÉNZTÁR’ à ’MEGRENDELÉS’

  1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „KOSÁRBA” gomb kattintásával kerül a kosárba. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék.
  2. Lépés: Az itt található megrendelési adatlapon kell megadni a számlázáshoz szükséges adatokat. Ezen a felületen szintén látható a megvásárolni kívánt termék ára, valamint a kiszállítás költsége.

A sikeres megrendeléshez a csillaggal jelölt, mezők kitöltése kötelező és a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

  1. Lépés: A Vásárló egy, a rendelését összesítő oldalra jut, ahol le tudja ellenőrizni a megadott adatok helyességét. Ha a Vásárló módosítani szeretne a megrendelésen vagy az adatokon, azt a „Vissza” gombra kattintást követően teheti meg. Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással küldheti el a megrendelését. Ezután a megadott e-mail címre a Vásárló megkapja a megrendelés visszaigazolását. Fizetés online bankkártyás fizetéssel lehetséges a Weboldalon keresztül.

3.10.         A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.11.         Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot - előzetes bejelentés nélkül - megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

3.12.         A Webáruházban rendelt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

4.         Fizetési és szállítási feltételek

4.1.   A Vásárló a vételárat kizárólag bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki.

4.2.   Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.; www.barion.com; +36 1 464 70 99) biztosítja. Online bankkártyás fizetés esetén a Vásárlónak a fizetési szolgáltató saját fizetési oldalán van lehetősége a fizetés teljesítésére. Vásárló a fizetési szolgáltató fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Vásárló bankkártyaadatait nem kezeli.

4.3.   A díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.4.   A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlásról készült számlát a rendeléskor megadott e-mailen elektronikusan kapja meg.

4.5.   A kiszállítás költsége a weboldalon aktuálisan feltüntetett szállítási díj összege. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően tájékoztatja a Vásárlót.

4.6.   A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:

·         házhozszállítás futárral az MPL –en keresztül

·         csomagkuldo.hu által biztosított átvételi ponton történő személyes átvétel

4.7.   A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 5 munkanap, kivéve a kiemelt időszakok (ünnepnapok) amely esetekben a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a kiszállítás várható időpontjáról.

4.8.   A sikeres fizetést követően a szállítás előtti napon a Vásárló értesítést kap a szállítás várható időpontjáról, annak körülményeiről és a futár elérhetőségéről. Amennyiben lehetetlen a kiszállítás, azt egy héttel később igény szerint újra megpróbálja a Szolgáltató. Amennyiben másodszor is ellehetetlenül a kiszállítás, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló a kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap.

4.9.   A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.10.         A Szolgáltató a Vásárlót rendelése állapotáról, a kiszállítás (átvétel) várható időpontjáról, illetve a teendőkről folyamatosan, e-mail útján tájékoztatja. A megrendelés visszaigazolásában a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót a csomagszámról, amelynek segítségével a Vásárló nyomin követheti csomagját. Amennyiben a Vásárlónak bármilyen kérdése felmerülne a kiszállítással kapcsolatban, a Szolgáltató elérhetőségein kérhet további információt.

4.11.Az MPL futárszolgálat és a csomagkuldo.hu igénybevétele esetén a futárszolgálat szolgáltatásával kapcsolatos további információ a szolgáltató weboldalán érhető el: www.posta.hu és www.csomagkuldo.hu

5.         Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1.   A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a)      Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

·         Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

·         Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b)      Termékszavatosság

A Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c)       Szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

– a Vásárló nevét, címét,

– a termék megnevezését, vételárát,

– a Vásárlás időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

6.         Elállás

6.1.   A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2.   A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.3.   Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

6.4.   A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Visszaküldési postacím: 1158 Budapest, Szűcs István utca 59.

6.5.   Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.         Panaszkezelés

7.1.   A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2.   Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

7.3.   Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

7.4.   Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:                             1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám:          +36 1 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe:                          1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím:       1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma:        (1) 488-2131

Fax száma:                (1) 488-2186

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

7.5.   A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8.       Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.  A Szolgáltató részletes Adatvédelmi tájékoztatót megtalálja a Weboldalon. (https://olivianono.hu/adatvedelem)

9.       Záró rendelkezések

9.1.   Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

9.2.   Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

9.3.   Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4.   Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Instagram Nyereményjáték Szabályzata

1.     A játék elnevezése és meghatározása

A játék elnevezése: A játékot szponzorálják a játékot lent megnevezett szervezők, a nyereményjáték költsége a szponzoráló cégeket terheli. A játék szervezésében @olivia_nono_mesekönyvsorozat

 @aprokezek

@lukaseslea

@pomponshop.hu

@pakkli

@mazsivalazelet 

nevű Instagram felhasználók vesznek részt (a továbbiakban együtt Szervezők).

A játék meghatározása: a felsorolt 6 Instagram oldal közös nyereményjátékot hirdetnek. Ezzel összefüggésben vállalják, hogy a www.instagram.hu címen elérhető közösségi oldalon a fentebb megjelölt felhasználóneveken megtalálhatóak.

A játékban résztvevők a játék során az Instagram oldalon „KÖVETÉS” (angolul „follow”) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával és a játékot meghirdető képet „Kedvelik” (angolul „like”), és „MENTIK” (angolul save), valamint a játékban meghirdetett feltétel szerinti a képe alá meghatározott taralmú „KOMMENT-„et írnak.

A játékban résztvevők közül 1, azaz egy véletlenül kiválasztott résztvevő (a továbbiakban : Nyertes) részesül a nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

2.     A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy. A nyereményjátékban résztvevők a jelen Szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

3.     A nyereményjáték időtartama

A játék 2023. február 24-én, a poszt kikerülésének pillanatával kezdődik és a 2023. február 26. napján  éjfélkor végződik.

4.     A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban megjelölt személy részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján beazonosítható.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5.     A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül,

ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a

Szervezők Instagram oldalával, és „Kedveli” és „Menti”a Szervezők Instagram oldalán található játékra irányuló, 2020. december 10-én közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt

vesz, aki a játék ideje alatt a nyereményben meghatározott terméket ábrázoló Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint mind a 6 Szervező hivatalos Instagram oldalát követi.

6.     A nyeremény

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, mentő és kommentelő („taggelő”), személy között kerül kisorsolásra a nyereménycsomag, amely az alábbiakból áll:

✨️Az @aprokezek-től egy szuper szenzoros BOX

✨️@lukaseslea-tól egy gyermekeknek szóló és a Montessori-elveken alapuló szakácskönyv, 5 mérőkanállal

✨️@olivia_nono_mesekonyvsorozat-tól egy Olívia, Nonó mesekönyv és egy foglalkoztató füzet

✨️@pakklihu-tól egy bogarászó kártya pakkli

✨️@pomponshop.hu-tól pedig egy DJECO-s szortírozó doboz

7.     A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték sorsolása legkésőbb 48 órán belül a játék lezárását követően történik.

A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük, valamint a Szervezők oldalán storyban helyezésre kerül.

8.     A nyeremény átvételének feltételei

A nyeremény átvételének módja: a Nyertes által megadott címre kerül postázásra vagy csomagküldő szolgáltató által történő kiszállításra. A kiszállítás idejéért a Szervezők nem vállalnak felelősséget a kiszállítónak történt átadást követően. A kapcsolatfelvételt a Szervezők kezdeményezik, de amennyiben 3, azaz három napon belül a Nyertes a megkeresésre nem ad választ, úgy új nyertes kisorsolására kerül sor.

A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán

győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9.     A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való

részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék

időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező

fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

10. Adatkezelés

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az

Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyereményének kiszállításához szükséges nevének, címének, email címének és telefonszámának megadása, amely adatokat Szervező semmilyen módon nem teszi közzé, harmadik személynek a nyeremény kiszállítását végző szolgáltatón kívül nem adja meg, majd a nyeremény feladását követően törli, nem tárolja.